Онлайн бүртгэл

Хүсэлт хүлээн авах

Мэдээлэл оруулах

Зураг оруулах

Гэрээ байгуулах

Бүртгэл дуусна

Эрхэм Танд Голомт банкны онлайн бүртгэлийн үйлчилгээг сонгосонд талархал илэрхийлье.
Онлайн бүртгэлийн үйлчилгээ гэж юу вэ?
Банкны салбарт очихгүйгээр онлайнаар бүртгүүлж, дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

 • Голомт банкны харилцагч болох,
 • Интернэт банк, Смарт банк, SocialPay үйлчилгээний эрх нээх
  • Харилцах, хадгаламжийн данс нээх, карт захиалах
  • Гадаад, дотоод гүйлгээ хийх зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой.
  • Өдрийн гүйлгээний лимит тус бүр 3 сая төгрөг, SocialPay 1 сая төгрөг
 • Жич: Та онлайнаар бүртгүүлснээс хойш 3 сарын дотор өөр ойр Голомт банкны салбарт хандан үйлчилгээний гэрээ нэг удаа байгуулах шаардлагатайг анхаарна уу.
  Хэрэв та гадаадад байгаа бол шуудангаар материалаа илгээх эсвэл итгэмжлэлээр салбарт гэрээ байгуулах боломжтой.
Танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн ДАН систем-р бүртгүүлэх
© Golomt Bank, All rights reserved